Contributie

De contributie is verdeeld in 3 leeftijdscategorieën:

  1. Aspiranten 0 t/m 8 jaar € 35,00

  2. Junioren 9 t/m 17 jaar € 55,00

  3. Senioren KNLTB lid 18 jaar en ouder € 210,00

(peildatum 1 januari van het contributie jaar)

 

Verder hebben we nog 2 kortingsregelingen:

  • Studentenkorting: Studenten vanaf 18 jaar krijgen op vertoon van hun OV-jaarkaart of een ander inschrijvingsbewijs van een school, een korting van
    € 50,00, waardoor zij in principe ook na hun 18e jaar bijna het juniorentarief betalen.

  • Gezinskorting: Vanaf het 3e en volgende gezinslid, op hetzelfde adres, wordt een korting van €25,00 op de contributie toegepast.