Toernooien en wedstrijden

De TC organiseert jaarlijks activiteiten voor eigen leden en een open toernooi. Het open toernooi is ook toegankelijk voor leden van andere verenigingen. Aanmelding voor open toernooien geschiedt uitsluitend via de website https://mijnknltb.toernooi.nl/ . Je kunt aan dit open toernooi alléén deelnemen, als je ook lid bent van de KNLTB.

Voor toernooien binnen de eigen vereniging kan je je ook aanmelden via de website https://www.toernooi.nl of per email [email protected]  bij de TC. Hoe je je moet aanmelden, wordt in de aankondiging van het toernooi altijd vermeld.

Voor aanmelding via de website is het noodzakelijk een persoonlijk account aan te maken met gebruikersnaam en paswoord.